Show

Tulishow on uuden sirkuksen muoto, jossa yhdistetään palavilla välineillä tehtäviä koreografioita musiikkiin. Koreografiat vaihtelevat tanssillisesta tekniseen ja voivat sisältää muun muassa tulenpyöritystä, jongleerausta ja isolaatioita.

Tulimaalaus

Teemat

Esitys rakentuu tapahtumaan soveltuvan teeman ympärille, joka voi olla esimerkiksi hauskaa, mahtipontista, myyttistä tai juhlavaa. Teema voi olla tarkempikin, kuten keskiaikaiset häät tai ranskalainen ilta. Teemaan valikoidaan tai sävelletään siihen sopiva musiikki ja tarvittaessa siihen voidaan käsikirjoittaa myös tarina. Vaatetus, tulivälineet ja maskeeraus valitaan teemaan sopivaksi kokonaisuudeksi.

Valmiita tilattavia teemoja

  • Keskiaika
  • Hauska ”Tuli ja Luikku”
  • Ranskalainen
  • Klassinen
  • Maalari
  • Steampunk
  • Muinaissuomalainen
  • Heavy
  • Dinner& Fireshow
Palava kaksipäinen viikate

Lisäelementit

Tulishowhun on mahdollista liittää myös lisäelementtejä, kuten soittoa, tuliveistoksia, tulimaalaus, ilotulitus tai pyroja. Varsinkin suuremmissa tapahtumissa lisäelementtien hankkiminen voi olla hyvä ajatus, sillä kovin kaukaa katsottuna nayttää esiintyjä tulineenkin pieneltä. Suurempaa esitystä kaivattaessa voin järjestää useammankin esiintyjän tulishown.

Tulipoi

Erikoistoiveista kannattaa olla ajoissa yhteydessä, jotta niiden toteuttamiseen jää reilusti aikaa.

Tulishown osia voidaan yhdistää muihin esityksiin, kuten esimerkiksi konsertteihin, teatteriin tai vaikka messuun. Erikoistoiveista kannattaa olla ajoissa yhteydessä, jotta niiden toteuttamiseen jää reilusti aikaa. Esimerkiksi tuliveistoksen ja tulimaalauksen tekeminen kestää useita päiviä ja kokonaan uuden shown tekeminen viikkoja.

Tulisoihdut

Välineet

Käytän esityksissä monipuolisesti erilaisia palaviavälineitä, joista tavallisimpia ovat soihdut, molemmista päistä palavat tulikepit, pikkukepeillä ohjailtava flowerstik, ketjujen päässä roikkuvat tulipoit ja tuliviuhkat. Erikoisempina välineinä hallitsen tulibuugengin eli s-kepin, kaksipäisen palavan viikatteen, palavan hyppynarun ja tulimiekat

 

Leimautus tulikepillä