Turvallisuus

Tuli on kiehtova ja kauniskin elementti, mutta myös vaarallinen. Siksi tulishow tehdään aina tulen ehdoilla ja yhteistyössä paikallisen pelastuslaitoksen kanssa. Näin toimien tulishow on mahdollista esittää vaativissakin paikoissa, kuten sisätiloissa, terasseilla tai lavoilla. Tuliesiintyjä on alansa ammattilainen halliten tulityön ja sammutuksen, joista todistaa voimassa olevan tulityökortti.

Säännöt

Tulen kanssa toimitaan turvallisuus edellä: huomioiden tarkkaan yleisö ja ympäristö. Esityksissä noudatetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn lakia (358/2015). Lisäksi toimitaan paloviranomaisten, muitten viranomaisten ja kiinteistön haltijan ohjeiden mukaan. Vaaratilanteet pyritään ehkäisemään esiintymisen ja esiintymisalueen huolellisella valmistelulla.

Alue

Alueen koko on vähintään 7 metriä pitkä ja 10 metriä leveä.

Esiintymisalue rajataan niin että yleisöön jää vähintään 3-5m turvaväli. Rajauksen sisäpuolelle sijoitetaan myös sammutus-, sytytys- ja välineiden valmisteulualue. Alueen koko on vähintään 7 metriä pitkä ja 10 metriä leveä. Alueen ei kannata sijaita rakennusten ja kasvustojen välittömässä läheisyydessä. Etenkin ovet ja ilmaottoaukot tulee ottaa huomioon. Sisätiloissa ja rakennusten läheisyydessä tehdään usein automaattisen paloilmoittimen irtikytkentä.

Varautuminen

Vaaratilanteiden varalta mukana on riittävästi alkusammutuskalustoa, kuten jauhesammuttimia 24kg, märkiä pyyhkeitä ja palopeitteitä. Lisäksi mukana pitää olla pelastuslaitoksen vaatima tuliturvallisuushenkilö.

Ilmoitus

Ilmoituksen tekee tuliesiintyjä.

Tulishowsta tehdään ilmoitus tuliesitysestä pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä ja tämän tekee tuliesiintyjä. Tätä varten tarvitaan kuitenkin kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan lupa. Ilmoituksessa ilmoitotaan myös tapahtuman vastuuhenkilöt, tapahtuman paikka, aika ja luonne sekä arvioitu yleisömäärä. Ilmoitukseen liitetään myös tuliturvallisuussuunnitelma, johon sisällytetään yleisötapahtuman pelastussuunnitelma tuliesityksen osalta.

Tapahtuman järjestäjä voi lisäksi joutua tekemään tapahtumasta yleisötapahtuman pelastussuunnitelman.

Sää varoitukset ja olosuhteet

Esiintymisalue täytyy vähintäänkin kastella.

Metsäpalo- tai ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa, ei kaikilla alueilla voi tuliesitystä järjestää. Ja esiintymisalue täytyy vähintäänkin kastella. Esitys voidaan joutua perumaan, mikäli sääolosuhteet ovat kovin epäotolliset: kova tuuli yli 14m/s tai rankka sade yli 7,6mm/h tai pakkasen purevuus* alle -25C.

Palotarkastus

Pelastuslaitos voi tulla tekemään esiintymisalueelle palotarkastuksen ja varsinkin sisätiloissa tämä on yleensä käytäntö. Lisäksi pelastuslaitos voi laskuttaa tästä palvelusta. Hinnat vaihtelevat pelastuslaitoksittain, mutta esimerkiksi Uudenmaan käytäntö on ollut vuonna 2017: 32€.

 

Lisätietoja:

YLEISÖTAPAHTUMAT JA ERIKOISTEHOSTEET
Valtakunnaliset oppaat ja ilmoitukset yleisötapahtumista ja niissä käytettävistä tehosteista, kuten tulishowsta, ilotulitteista ja pyroista.

ILOTULITTEET
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ohjeistus kuluttaja ilotulitteiden käytöstä.

SISÄTILAESITYKSET (alasivu rakenteilla)